PORTUS APOSTOLI

“HOC FACIO AD RESRESTAURATIONEM PORTUS APOSTOLI”

Unha vila histórica que afonde a súa memoria na cultura megalítica e castrexa celebra o 800 aniversario da súa Carta Pobra: o Rei Fernanndo II en 1168 outorga a Noia a Carta Pobra que lle dá o estatus de Vila Real dependente da Mitra Compostelá. Nela ordena a construción dun novo burgo e a restautración do “Portus Apostoli”

WEBDOC IES Campo de San Alberto Noia

A nosa vida non sería posible sen o mar… propoñemos un proxecto documental dende tódolos puntos de vista: científicos, históricos, artísticos, léxicos e literarios… que nos acheguen a este o noso entorno …