Industria

Secadeiros, salgadura, conserveiras, carpinterías de ribeira, asteleiros… foron transformando a vida

Escolle o que queres ver ...

WEBDOC IES Campo de San Alberto Noia

A nosa vida non sería posible sen o mar… propoñemos un proxecto documental dende tódolos puntos de vista: científicos, históricos, artísticos, léxicos e literarios… que nos acheguen a este o noso entorno …